• Företagarna i Ingå stöder varandra och ger tips. Livet som företagare innebär mycket jobb, men det har många fördelar. Michaela Lundberg, Fagervik café
inga 01
inga 02
inga 03

Solberg & Täkter

I Solberg och Täkter kan du känna doften av livet på landet. Täkter är en av de största byarna i Ingå med stora åkrar och jordbrukslandskap samt natur med gröna skogar och bergshöjder. Täkter består av sju byar (Gråmarböle, Ingarskila, Pålsböle, Rankila, Täkter, Vassböle och Ålkila) som lever vidare i landskapet även om skolor, banker, andelslag och post för länge sedan försvunnit. I Täkter finns bland annat ett litet hembygdsmusem, ungdomsgården Ingbohed som drivs av den aktiva ungdomsföreningen Täkter Uf och kulturcentret Holken. Täkter byaråd ordnar aktiviteter för bybornas trivsel, där bland annat är Täkterdagen är ett årligen återkommande evenemang.

Solberg är beläget mellan Täkter och Degerby. Järnvägsstationen i Solberg är sedan länge indragen och är numera ett privat hem, liksom även det vackra stenhus där Gråmarböle skola i Täkter i tiderna verkade. I Solberg hittar du bland annat Tyris Bärgård med jordgubbsodling, Djupträsk simstrand, samt Mangs gård med inkvarteringsverksamhet och ett aktivt jordbruk med spannmål, ryps, hallon, jordgubbar och äpple.