• Ända sedan start har jag drömt om att Caramilla skall bli som Brunbergs för Borgå. Ingå är viktigt för mig. Camilla Forman, karamellfabriksägare
inga 01
inga 02
inga 03

Västankvarn

Väster om Ingå station har det skapats ett litet centrum kring Västankvarn Gård. Själva gården har verkat som försöks- och undervisningsgård i tjugo års tid och förvaltar ca 250 hektar åker och 360 hektar skog. Här verkar även en veterinärmottagning för produktionsdjur.

I närheten av gården finns det nyöppnade slakteriet Meatgard som är en föregångare inom branschen och baserar sin verksamhet på ekologiskt hållbara värden. Även närproducerade högklassiga utomhusmöbler tillverkas i Västankvarn av möbeltillverkaren Westanqvarn.

I Västankvarn finns en liten byskola, och i det stora trähuset, som i tiden inhyste den numera nedlagda hushållsskolan, har den erkända konstnären Hans Christian Berg sin ateljé. Handelsträdgården Hagalandet hittar du genast efter avtaget från stamväg 51 mot Västankvarn. Familjeföretaget säljer nästan hela sin produktion direkt till konsumenterna och här hittar du sommarblommor, örter och perenner.